Download ons gratis stappenplan

Wil jij leren hoe je je eigen design kunt lezen? Download dan ons gratis stappenplan!

Privacyverklaring School of Human Design

Versie: 1 januari 2023

School of Human Design vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij  jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over ons
School of Human Design
Amerbos 447
1025 ZJ Amsterdam
info@schoolofhumandesign.nl
KVK 84952261

2. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?
Contact
Om contact met jou te onderhouden of op te nemen, verwerkt School of Human Design (mogelijk) jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, social media accountnaam en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte
Voor het opstellen van een offerte verwerkt School of Human Design jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, en offertenummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Afspraken
Om afspraken te maken (via Wappointment & Zoom) en elkaar online te ontmoeten, verwerkt School of Human Design jouw voor- en achternaam, en e-mailadres.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: niet langer dan een jaar na afloop van de afspraak

Readings
Wanneer jij een reading bij ons doet, dan vragen we jouw geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Indien de reading online plaatsvindt, dan vragen we ook om een je e-mailadres om de uitnodiging van het Zoomgesprek te sturen. Indien gewenst nemen wij de reading voor je op.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 7 dagen tot na de reading

Gratis producten
Wanneer wij een gratis product aanbieden, zoals een e-book, dan verwerken we jouw voornaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Webshop
Wanneer je voor een dienst wil betalen of wanneer je een product wil kopen, dan kun je dit doen in onze webshop. Wij verzamelen dan jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De adresgegevens gebruiken we zodat we later een factuur kunnen sturen, of zodat we een fysiek product kunnen opsturen. Je telefoonnummer invullen is een optionele keuze.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Artikel weer op voorraad
Is een artikel niet meer op voorraad? Dan kun je op de pagina van dit artikel je e-mailadres achterlaten om een e-mail te ontvangen wanneer het product weer op voorraad is.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: totdat het product weer op voorraad is

Webinars
Wanneer School of Human Design een webinar geeft, dan verzamelen we jouw voornaam en e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig zodat we jou de link naar de webinar kunnen sturen en weten wie aan het webinar deelneemt.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: net zolang totdat het webinar is gegeven

Commerciële en informatieve e-mails
Wanneer je een (gratis) product/dienst bij ons hebt afgenomen, dan sturen wij jou na de  aankoop of na afloop commerciële en informatieve e-mails. Wij verwerken daarvoor jouw voornaam en e-mailadres, die we eerder van jou hebben ontvangen door het uitvoeren van onze (gratis) dienst of het versturen van het (gratis) product.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: totdat jij je uitschrijft

Nieuwsbrief
Wij versturen je graag een nieuwsbrief. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op onze website, en op elk moment kun je je weer uitschrijven. Wij verzamelen hiervoor jouw voor- en achternaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Reviews
Het kan zijn dat wij per mail vragen of jij een review wil schrijven die we kunnen plaatsen op onze website en op onze social media kanalen. School of Human Design vraagt dan of we jouw voornaam mogen gebruiken voor bij de review.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang onze website online staat of zolang onze social media kanalen actief zijn

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek
Naast dat we reviews vragen aan onze klanten, kan het ook zijn dat we jou als klant vragen of je mee wil doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzamelen we je voornaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie en voor onze financiële administratie verwerken wij (mogelijk) jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens. Een deel van deze gegevens kunnen we hebben verkregen omdat we eerder contact hadden of we eerder een offerte hebben gestuurd.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Klantenoverzicht
School of Human Design houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamelen we jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij eerder van jou verkregen omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerkt School of Human Design persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). School of Human Design  verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

 • Shopify
 • WordPress
 • WhatsApp
 • Wappointment
 • Gravity Forms
 • Gmail
 • Mailchimp
 • Webinarplatform
 • Wetransfer
 • Door School of Human Design ingeschakelde freelancers

School of Human Design verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen
School of Human Design probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat School of Human Design toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
School of Human Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die wij bijvoorbeeld nemen, zijn het regelmatig veranderen van wachtwoorden en niet inloggen op een onbeveiligd netwerk..

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. School of Human Design maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. School of Human Design plaatst alleen functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies.

Functionele cookies. Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en School of Human Design hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

(Geanonimiseerde) analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee de websitehouder statistieken van zijn website kan bijhouden. Denk aan het aantal bezoekers, hoe lang een bezoeker op de website is en welke browser de bezoeker gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor onze statistieken. Wij verzamelen geen IP-adressen, dus wij hoeven geen toestemming te vragen om deze cookie te plaatsen. Wel wordt er een uniek ID aangemaakt per bezoeker, maar wij gebruiken de statistieken puur en alleen om bij te houden hoeveel bezoekers we hebben.

De grondslag om statistieken bij te houden, is gerechtvaardigd belang. Dit is een van de door de AVG genoemde grondslagen waarop wij (net als toestemming) persoonsgegevens mogen verwerken. Wij hebben ons belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy).

8. Jouw rechten
Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens School of Human Design van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar
Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je School of Human Design toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe School of Human Design met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@schoolofhumandesign.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van School of Human Design, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegBekijk de webshop