Download ons gratis stappenplan

Wil jij leren hoe je je eigen design kunt lezen? Download dan ons gratis stappenplan!

Incarnation Cross overzicht

768. Er zijn 768 verschillende incarnatie kruisen in Human Design. En die incarnatie kruizen, jouw Incarnation Cross, is niet zomaar iets. Het is je purpose, je missie, je taak, je doel. Dat wat je hier op aarde komt brengen. Jouw gift.

Jouw levenspad, jouw levensmissie, jouw doel is geen concreet plan of advies waardoor jij nu precies en tot in detail weet wat je mag (of kan) gaan doen. Jouw purpose is niet iets wat je bent, wordt of kunt zijn. ‘It isn’t a destiny, since it’s not a destination’. Er is geen bestemming. Het is meer een energie, iets wat geactiveerd wordt als jij je volle potentieel leeft.  

Ben jij benieuwd welke Incarnation Crosses er allemaal zijn? Zie hieronder een lijst met de 768 verschillende kruizen.

Incarnation Cross lijst

Juxtaposition Cross of Beginnings (53/54 | 42/32)
Juxtaposition Cross of Bargains (37/40 | 5/35)
Juxtaposition Cross of Caring (27/28 | 19/33)
Juxtaposition Cross of Behavior (10/15 | 18/17)
Juxtaposition Cross of Ambition (54/53 | 32/42)
Juxtaposition Cross of Alertness (44/24 | 7/13)
Juxtaposition Cross of Assimilation (23/43 | 30/29)
Juxtaposition Cross of Articulation (12/11 | 25/46)
Juxtaposition Cross of Completion (42/32 | 60/56)
Juxtaposition Cross of Commitment (29/30 | 20/34)
Juxtaposition Cross of Mutation (3/50 | 41/31)
Juxtaposition Cross of Moods (55/59 | 9/16)
Juxtaposition Cross of The Now (20/34 | 37/40)
Juxtaposition Cross of Need (19/33 | 1/2)
Juxtaposition Cross of Opposition (38/39 | 57/51)
Juxtaposition Cross of Opinions (17/18 | 38/39)
Juxtaposition Cross of Possession (45/26 | 36/6)
Juxtaposition Cross of Oppression (47/22 | 12/11)
Juxtaposition Cross of Principles (49/4 | 14/8)
Juxtaposition Cross of Power (34/20 | 40/37)
Juxtaposition Cross of Provocation (39/38 | 51/57)
Juxtaposition Cross of Rationalization (24/44 | 13/7)
Juxtaposition Cross of Retreat (33/19 | 2/1)
Juxtaposition Cross of Risks (28/27 | 33/19)
Juxtaposition Cross of Self-expression (1/2 | 4/49)
Juxtaposition Cross of Serendipity (46/25 | 52/58)
Juxtaposition Cross of Shock (51/57 | 61/62)
Juxtaposition Cross of Stillness (52/58 | 21/48)
Juxtaposition Cross of Stimulation (56/60 | 27/28)
Juxtaposition Cross of Strategy (59/55 | 16/9)
Juxtaposition Cross of Vitality (58/52 | 48/21)
Juxtaposition Cross of Values (50/3 | 31/41)
Juxtaposition Cross of The Trickster (26/45 | 6/36)
Juxtaposition Cross of Thinking (61/62 | 50/3)
Left Angle Cross of The Alpha (41/31 | 44/24)
Left Angle Cross of The Alpha (31/41 | 24/44)
Left Angle Cross of Alignment (28/27 | 33/19)
Left Angle Cross of Alignment (27/28 | 19/33)
Left Angle Cross of The Clarion (57/51 | 62/61)
Left Angle Cross of The Clarion (51/57 | 61/62)
Left Angle Cross of Cycles (53/54 | 42/32)
Left Angle Cross of Cycles (54/53 | 32/42)
Left Angle Cross of Confrontation (45/26 | 36/6)
Left Angle Cross of Confrontation (26/45 | 6/36)
Left Angle Cross of Defiance (2/1 | 49/4)
Left Angle Cross of Defiance (1/2 | 4/49)
Left Angle Cross of Dedication (23/43 | 30/29)
Left Angle Cross of Dedication (43/23 | 29/30)
Left Angle Cross of Demands (52/58 | 21/48)
Left Angle Cross of Demands (58/52 | 48/21)
Juxtaposition Cross of Control (21/48 | 54/53)
Juxtaposition Cross of Correction (18/17 | 39/38)
Juxtaposition Cross of Crisis (36/6 | 10/15)
Juxtaposition Cross of Denial (40/37 | 35/5)
Juxtaposition Cross of Conflict (6/36 | 15/10)
Juxtaposition Cross of Confusion (64/63 | 45/26)
Juxtaposition Cross of Conservation (32/42 | 56/60)
Juxtaposition Cross of Contribution (8/14 | 55/59)
Juxtaposition Cross of Depth (48/21 | 53/54)
Juxtaposition Cross of Detail (62/61 | 3/50)
Juxtaposition Cross of Fates (30/29 | 34/20)
Juxtaposition Cross of Fantasy (41/31 | 44/24)
Juxtaposition Cross of Extremes (15/10 | 17/18)
Juxtaposition Cross of Experimentation (16/9 | 63/64)
Juxtaposition Cross of Experience (35/5 | 22/47)
Juxtaposition Cross of Empowering (14/8 | 59/55)
Juxtaposition Cross of The Driver (2/1 | 49/4)
Juxtaposition Cross of Doubts (63/64 | 26/45)
Juxtaposition Cross of Formulization (4/49 | 8/14)
Juxtaposition Cross of Focus (9/16 | 64/63)
Juxtaposition Cross of Interaction (7/13 | 23/43)
Juxtaposition Cross of Intuition (57/51 | 62/61)
Juxtaposition Cross of Innocence (25/46 | 58/52)
Juxtaposition Cross of Insight (43/23 | 29/30)
Juxtaposition Cross of Ideas (11/12 | 46/25)
Juxtaposition Cross of Influence (31/41 | 24/44)
Juxtaposition Cross of Grace (22/47 | 11/12)
Juxtaposition Cross of Habits (5/35 | 47/22)
Juxtaposition Cross of Limitation (60/56 | 28/27)
Juxtaposition Cross of Listening (13/7 | 43/23)
Left Angle Cross of Endeavor (48/21 | 53/54)
Left Angle Cross of Endeavor (21/48 | 54/53)
Left Angle Cross of Duality (34/20 | 40/37)
Left Angle Cross of Duality (20/34 | 37/40)
Left Angle Cross of Education (11/12 | 46/25)
Left Angle Cross of Education (12/11 | 25/46)
Left Angle Cross of Distraction (60/56 | 28/27)
Left Angle Cross of Distraction (56/60 | 27/28)
Left Angle Cross of Dominion (64/63 | 45/26)
Left Angle Cross of Dominion (63/64 | 26/45)
Left Angle Cross of Industry (30/29 | 34/20)
Left Angle Cross of Industry (29/30 | 20/34)
Left Angle Cross of Incarnation (24/44 | 13/7)
Left Angle Cross of Incarnation (44/24 | 7/13)
Left Angle Cross of Individualism (39/38 | 51/57)
Left Angle Cross of Individualism (38/39 | 57/51)
Left Angle Cross of Healing (25/46 | 58/52)
Left Angle Cross of Healing (46/25 | 52/58)
Left Angle Cross of Identification (16/9 | 63/64)
Left Angle Cross of Identification (9/16 | 64/63)
Right Angle Cross of Explanation (49/4 | 43/23)
Right Angle Cross of Explanation (23/43 | 49/4)
Right Angle Cross of Explanation (4/49 | 23/43)
Right Angle Cross of Explanation (43/23 | 4/49)
Right Angle Cross of The Four Ways (24/44 | 19/33)
Right Angle Cross of The Four Ways (33/19 | 24/44)
Right Angle Cross of The Four Ways (44/24 | 33/19)
Right Angle Cross of The Four Ways (19/33 | 44/24)
Right Angle Cross of Laws (3/50 | 60/56)
Right Angle Cross of Laws (56/60 | 3/50)
Right Angle Cross of Planning (40/37 | 16/9)
Right Angle Cross of Planning (9/16 | 40/37)
Right Angle Cross of Planning (37/40 | 9/16)
Right Angle Cross of Planning (16/9 | 37/40)
Right Angle Cross of Rulership (47/22 | 45/26)
Right Angle Cross of Rulership (26/45 | 47/22)
Right Angle Cross of Rulership (22/47 | 26/45)
Right Angle Cross of Rulership (45/26 | 22/47)
Right Angle Cross of Service (17/18 | 58/52)
Right Angle Cross of Service (52/58 | 17/18)
Right Angle Cross of Laws (60/56 | 50/3)
Right Angle Cross of Laws (50/3 | 56/60)
Right Angle Cross of Maya (62/61 | 42/32)
Right Angle Cross of Maya (42/32 | 61/62)
Right Angle Cross of Maya (61/62 | 32/42)
Right Angle Cross of Maya (32/42 | 62/61)
Right Angle Cross of Penetration (53/54 | 51/57)
Right Angle Cross of Penetration (51/57 | 54/53)
Right Angle Cross of Penetration (54/53 | 57/51)
Right Angle Cross of Penetration (57/51 | 53/54)
Left Angle Cross of Masks (13/7 | 43/23)
Left Angle Cross of Masks (7/13 | 23/43)
Left Angle Cross of Migration (37/40 | 5/35)
Left Angle Cross of Migration (40/37 | 35/5)
Left Angle Cross of Informing (22/47 | 11/12)
Left Angle Cross of Informing (47/22 | 12/11)
Left Angle Cross of Limitation (42/32 | 60/56)
Left Angle Cross of Limitation (32/42 | 56/60)
Left Angle Cross of Obscuration (62/61 | 3/50)
Left Angle Cross of Obscuration (61/62 | 50/3)
Right Angle Cross of The Sleeping Phoenix (20/34 | 55/59)
Right Angle Cross of The Sleeping Phoenix (55/59 | 34/20)
Right Angle Cross of Service (58/52 | 18/17)
Right Angle Cross of Service (18/17 | 52/58)
Right Angle Cross of The Sphinx (2/1 | 13/7)
Right Angle Cross of The Sphinx (13/7 | 1/2)
Right Angle Cross of The Sleeping Phoenix (34/20 | 59/55)
Right Angle Cross of The Sleeping Phoenix (59/55 | 20/34)
Right Angle Cross of The Sphinx (1/2 | 7/13)
Right Angle Cross of The Sphinx (7/13 | 2/1)
Left Angle Cross of Wishes (3/50 | 41/31)
Left Angle Cross of Wishes (50/3 | 31/41)
Left Angle Cross of Upheaval (17/18 | 38/39)
Left Angle Cross of Upheaval (18/17 | 39/38)
Left Angle Cross of Uncertainty (8/14 | 55/59)
Left Angle Cross of Uncertainty (14/8 | 59/55)
Left Angle Cross of Spirit (55/59 | 9/16)
Left Angle Cross of Spirit (59/55 | 16/9)
Right Angle Cross of Consciousness (63/64 | 5/35)
Right Angle Cross of Consciousness (35/5 | 63/64)
Left Angle Cross of Refinement (19/33 | 1/2)
Left Angle Cross of Refinement (33/19 | 2/1)
Left Angle Cross of Revolution (4/49 | 8/14)
Left Angle Cross of Revolution (49/4 | 14/8)
Left Angle Cross of The Plane (6/36 | 15/10)
Left Angle Cross of The Plane (36/6 | 10/15)
Left Angle Cross of Prevention (10/15 | 18/17)
Left Angle Cross of Prevention (15/10 | 17/18)
Left Angle Cross of Separation (5/35 | 47/22)
Left Angle Cross of Separation (35/5 | 22/47)
Right Angle Cross of Eden (12/11 | 36/6)
Right Angle Cross of Eden (36/6 | 11/12)
Right Angle Cross of Contagion (14/8 | 29/30)
Right Angle Cross of Contagion (29/30 | 8/14)
Right Angle Cross of Contagion (8/14 | 30/29)
Right Angle Cross of Contagion (30/29 | 14/8)
Right Angle Cross of Consciousness (64/63 | 35/5)
Right Angle Cross of Eden (11/12 | 6/36)
Right Angle Cross of Eden (6/36 | 12/11)
Right Angle Cross of The Vessel of Love (25/46 | 10/15)
Right Angle Cross of The Vessel of Love(15/10 | 25/46)
Right Angle Cross of The Unexpected (27/28 | 41/31)
Right Angle Cross of The Unexpected (31/41 | 27/28)
Right Angle Cross of The Unexpected (28/27 | 31/41)
Right Angle Cross of The Unexpected (41/31 | 28/27)
Right Angle Cross of Tension (21/48 | 38/39)
Right Angle Cross of Tension (39/38 | 21/48)
Right Angle Cross of Tension (48/21 | 39/38)
Right Angle Cross of Tension (38/39 | 48/21)
Right Angle Cross of The Vessel of Love (10/15 | 46/25)
Right Angle Cross of The Vessel of Love (46/25 | 15/10)

Benieuwd naar een overzicht van de poorten? Check dan deze blog. Benieuwd naar een overzicht van de kanalen Check dan deze blog.

Levensadviezen

Start je eigen Human Design experiment

  1. Ontdek je Human Design chart
  2. Download ons gratis stappenplan
  3. Leer je design kennen middels een reading of één van onze boeken & e-books
  4. Leer je design leven middels een sessie of één van onze online cursussen
  5. Vergeet ook vooral niet onze Human Design lifestyle producten te checken
0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegBekijk de webshop