Download ons gratis stappenplan

Wil jij leren hoe je je eigen design kunt lezen? Download dan ons gratis stappenplan!

Circuits

Ben jij hier om anderen te inspireren, simpelweg door jezelf te zijn? Heb jij de energie om zorg te dragen voor een groep, of voor de mensen om je heen? Of ben jij hier voor het grotere geheel? Of een combinatie? Deze informatie kun je terugvinden door een duik te nemen in de circuits (of circuity) van Human Design! Circuits refereren naar de stroom van energie tussen de centers; de kanalen dus. Niet elke energiestroom heeft dezelfde rol; de manier waarop ze energie ontvangen, transformeren en hier uitdrukking aan geven verschilt. Elk kanaal maakt deel uit van een circuit-groep en elk circuit bevat specifieke thema’s.

De energieën kunnen we verdelen in 3 hoofdcircuits: individueel, tribal of collectief.

Individuele energie

Bij het individuele circuit draait alles om individualiteit. Om zelfbekrachting, het vergroten van zelfliefde, het empoweren van individualiteit: het afstemmen op jezelf. Dit klinkt misschien wat egoïstisch en dat is het ergens in eerste instantie ook, hoewel deze rol uiteindelijk bijdraagt aan het grotere geheel. Hoe zit dat? Iemand met een individuele energie, is hier om unieke perspectieven, ervaringen en patronen te creëren. Om de eerste te zijn, om een nieuwe manier of een nieuw idee de wereld in te brengen. Dit komt echt vanuit het individu zelf.  

Deze perspectieven en ervaringen kunnen worden opgepikt door de de mensen om je heen (je tribe). En als het nieuwe idee een ‘blijvertje’ is (als het is goedgekeurd door de tribe), dan wordt het vervolgens gedeeld met het collectief. There is no other way. Focus je te veel op het collectief, dan komt het idee niet vanuit jezelf. En daarmee vertrek je -met deze energie- eigenlijk altijd vanuit je not-self. Denk aan iets doen, in de hoop dat je er anderen mee inspireert. Je zult het tegenovergestelde bereiken.

Elk circuit heeft twee varianten: bij het Individuele circuits zijn dat de ‘knowing’ en de ‘centering’ circuits. De knowing circuits zijn gekoppeld aan awareness centers. Deze zijn hier dus vooral voor het creëren van dat unieke perspectief. De ‘centering’ circuits zijn gekoppeld aan het G-center en hebben daarmee een thema dat uitnodigt om van richting te veranderen.

Tribal energie

Als je veel tribal energie hebt, dan voel je een diepe verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen. Voor jouw tribe, jouw gemeenschap. Je wilt voor ze zorgen, je wilt ze beschermen. Alles draait hier om ondersteuning; wat zijn de behoeften van de gemeenschap om te overleven? Of in de huidige tijd: to thrive, in plaats van survive. Welke hulpbronnen zijn nodig om te overleven? Wat zijn de emotionele, fysieke en spirituele behoeften van de gemeenschap? Wat is er nodig om de gemeenschap bij elkaar te houden? Welke wetten en waarden zijn nodig?

Tribal gaat over afspraken en onzichtbare contracten. Als jij mij X geeft, dan krijg je er Y voor terug. Het is de basis van veel relaties en vriendschappen. Tribale kanalen duiden daarom vaak op sterke familiebanden en gemeenschapsgevoel. Mensen met tribale kanalen hechten vaak veel waarde aan familie en voelen zich sterk verbonden met hun gemeenschap of stam. Deze kanalen kunnen wijzen op een natuurlijke neiging om te zorgen voor anderen, vooral binnen de context van familie en stam.

Het gaat hierbij enerzijds over het materiële vlak. Welke middelen zijn nodig om de gemeenschap te ondersteunen en te beheren? Dit worden binnen het tribal circuit ook wel de ‘ego’ kanalen genoemd. Daarnaast zijn er nog de zogenoemde ‘defense’ kanalen. Hierbij gaat het letterlijk om overleven, om intimiteit en voortplanten, het behoud en voortbestaan van de groep.

School of Human Design Podcast

Benieuwd naar onze podcast aflevering over dit onderwerp? Luister via onze website of je favoriete podcast-app.

Collectieve energie

Als je veel collectieve energie hebt, dan houd je je bezig met het voortbestaan van de mensheid op grote schaal. Groter dan een gemeenschap. Het thema voor dit circuit is delen en collectief. Dit is een energie die niet alleen voor jou is, maar juist om te delen met anderen. Collectieve kanalen duiden op een bredere kijk op de wereld en een betrokkenheid bij universele thema’s. Mensen met collectieve kanalen kunnen zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken en streven naar universele idealen.

Je voelt een interne drive om deze opgedane kennis of wijsheid met een groot publiek te delen. Want je wilt oplossingen bieden, eigenlijk om de evolutie van de mensheid te ondersteunen. Een beetje bijsturen soms. 

Bij het collectieve circuit draait het eigenlijk om ‘reflectie’ en ‘projectie’. Enerzijds reflecteer je op het verleden; je doet veel ervaring en wijsheid op. Dit worden de ‘abstract’ circuits genoemd. Anderzijds projecteer je patronen in de toekomst; je kijkt naar patronen uit het verleden en door begrip en experimenten kom je met verbetering voor de toekomst. Dit worden de ‘logic’ circuits genoemd.  

Dus kijk eens naar je chart. Waar stroomt jouw energie? Welke kanalen bevinden zich in de individuele, tribal en/of collectieve circuits? 

Maar ook de poorten zijn gekoppeld aan een bepaald circuit! Kijk daarom eens naar je incarnatie kruis: in welk circuit bevindt je Design + Personality zon zich? Hoe zit het met jouw Design + Personality aarde? Hiermee krijg je extra inzicht in je purpose!.

Levensadviezen

Start je eigen Human Design experiment

  1. Ontdek je Human Design chart
  2. Download ons gratis stappenplan
  3. Leer je design kennen middels een reading of één van onze boeken & e-books
  4. Leer je design leven middels een sessie of één van onze online cursussen
  5. Vergeet ook vooral niet onze Human Design lifestyle producten te checken